diumenge, 2 de març de 2008

Crònica de la trobada de jóvens del BLOC, IC, IPV i Els Verds a Alacant


Laia Ortiz, diputada del Parlament català, junt amb altres representants d'Iniciativa per Catalunya, ha participat en el matí del dissabte en la trobada de debat que els jóvens de Bloc-Iniciativa-Verds han organitzat amb la fi d'estretir llaços i definir estratègies comunes.

Els reptes de la globalització des d'una perspectiva jove i d'esquerres, així com propostes específiques per als municipis i autonomies, han sigut alguns dels debats que han centrat la jornada de treball.

Moderat per Mireia Mollà, diputada en les Corts Valencianes per Iniciativa, la trobada ha servit per a definir mesures d'acció en matèria ecològica, social i econòmica. Segons l'opinió dels jóvens integrants de Bloc-Iniciativa-Verds "l´urbanisme com a font de finançament de les administracions públiques és una de les principals causes de l'alt preu de les vivendes i les hipoteques", per la qual cosa s'ha advocat per solucions progressistes com una millor finançament dels consistoris a través de taxes específiques i la redistribució de la recaptació estatal.

La reunió també ha sigut aprofitada per a recordar algunes de les mesures propostes en el programa electoral de Bloc-Iniciativa-Verds com és el salari mínim de mil euros, el foment de contractes indefinits per als jóvens, la despenalització del consum de drogues, i una llei de terminis per a la interrupció voluntària de l'embaràs.

Els més de trenta representants convocats han expressat també la necessitat unió de les forces d'esquerra, objectiu que es reforça gràcies a trobades com el celebrat dissabte al matí. Respecte d'això Laia Ortiz, diputada en el Parlament català, ha mostrat la seua predisposició a participar en este tipus de debats, assenyalant que "Iniciativa per Catalunya troba un il·lusionant referent en este tipus de trobades".
Laia Ortiz, diputada del Parlament catalán, junto con otros representantes de Iniciativa per Catalunya, ha participado en la mañana del sábado en el encuentro de debate que los jóvenes de Bloc-Iniciativa-Verds han organizado a fin de estrechar lazos y definir estrategias comunes.

Los retos de la globalización desde una perspectiva joven y de izquierdas, así como propuestas específicas para los municipios y autonomías, han sido algunos de los debates que han centrado la jornada de trabajo.

Moderado por Mireia Mollà, diputada en las Cortes Valencianas por Iniciativa, el encuentro ha servido para definir medidas de acción en materia ecológica, social y económica. En opinión de los jóvenes integrantes de Bloc-Iniciativa-Verds "el urbanismo como fuente de financiación de las administraciones públicas es una de las principales causas del alto precio de las viviendas y las hipotecas", por lo que se ha abogado por soluciones progresistas como una mejor financiación de los consistorios a través de tasas específicas y la redistribución de la recaudación estatal.

La reunión también ha sido aprovechada para recordar algunas de las medidas propuestas en el programa electoral de Bloc-Iniciativa-Verds como es el salario mínimo de mil euros, el fomento de contratos indefinidos para los jóvenes, la despenalización del consumo de drogas, y una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo.

Los más de treinta representantes convocados han expresado también la necesidad de unión de las fuerzas de izquierda, objetivo que se refuerza gracias a encuentros como el celebrado durante la mañana del sábado. Al respecto Laia Ortiz, diputada en el Parlamento catalán, ha mostrado su predisposición a participar en este tipo de debates, señalando que "Iniciativa per Catalunya encuentra un ilusionante referente en este tipo de encuentros".