dimarts, 29 de gener de 2008

Mostrem la nostra repulsa davant les declaracions del Bisbe d´Oriola-Alacant


El BLOC JOVE de L´Alacantí vol mostrar la seua repulsa davant les declaracions retrògrades, masclistes i homòfobes que el Bisbe de la Diòcesi Oriola-Alacant, en Rafael Palmero, ha fet públiques arrel l´entrevista que publicava diumenge passat el Diari Información d´Alacant.

Des de la nostra organització creiem que el Bisbe, com a representant de la jerarquia eclesiàstica a les nostres comarques deixa palés la desconnexió total i absoluta dels seus membres amb la societat alacantina, molt més avançada, moderna i respectuosa amb les diferents creences i maneres de conviure dels seus ciutadans.


Des del valencianisme progressista volem encoratjar a tots i totes aquelles joves que van ser batejades i que hui no se senten cristianes a mostrar la seua disconformitat i desvinculació del catolicisme mitjançant l´opció d´apostasia.

D´altra banda, a tots aquells creients que no veuen reflectides la seua manera de pensar en les decisions que actualment prenen els dirigents de l´Esglèsia, però volen seguir formant part d´ella i aconseguir el seu avanç poden fer-lo des de l´associació progressista Cristians pel Valencianisme.


El BLOC JOVE de L´Alacantí quiere mostrar su repulsa ante las declaraciones retrógradas, machistas y homófobas que el Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Rafael Palmero, ha hecho públicas a raíz de la entrevista que publicaba el domingo pasado el Diario Información de Alicante.

Desde nuestra organización creemos que el Obispo, como representante de la jerarquía eclesiástica en nuestras comarcas deja patente la desconexión total y absoluta de sus miembros con la sociedad alicantina, mucho más avanzada, moderna y respetuosa con las diferentes creencias y maneras de convivir de sus ciudadanos.

Desde el valencianismo progresista queremos alentar a todos y todas aquellas jóvenes que fueron bautizadas y que hoy no se sienten cristianas a mostrar su disconformidad y desvinculación del catolicismo mediante la opción de apostasía .

Por otra parte, a todos aquellos creyentes que no ven reflejadas su manera de pensar en las decisiones que actualmente toman los dirigentes de la Iglesia, pero quieren seguir formando parte d´ella y conseguir su avance pueden hacerlo desde la asociación progresista Cristians pel Valencianisme.