divendres, 15 de febrer de 2008

Ordre del dia de l´Assemblea Nacional del BLOC JOVE

Ordre del dia de l´Assemblea Nacional que tindrà lloc a la Seu Universitària d´Alacant el dissabte 16 de Febrer a les 17:30 al Carrer de Ramon i Cajal, junt el Parc de Canalejas:

1. Constitució de la Mesa i aprovació del Reglament de l´Assemblea Nacional.

2. Presentació de la Ponència Estratègica i Estatuts resultants del VI Congrés Nacional.

3. Informe del Secretari Nacional del BLOC JOVE.

4. Planificació i Protocol de Congressos Comarcals.

5. Presentació de la Campanya Electoral de les Generals 2008.

6. Polítiques de Joventut.

7. Precs i preguntes.


Orden del día de la Asamblea Nacional que tendrá lugar en la Sede Universitaria de Alacant el sábado 16 de Febrero a las 17:30 en la Calle Ramón i Cajal, junto al Parque de Canalejas:

1. Constitución de la Mesa y aprobación del Reglamento de la Asamblea Nacional.

2. Presentación de la Ponencia Estratégica y Estatutos resultantes del VI Congreso Nacional.

3. Informe del Secretario Nacional del BLOC JOVE.

4. Planificación y Protocolo de Congresos Comarcales.

5. Presentación de la Campaña Electoral de las Generales 2008.

6. Políticas de Juventud.

7. Ruegos y preguntas.

1 comentari:

rosella ha dit...

ei, molt bon rotllo al congrés i sobretot a la festa del Casal!
què grans que sou, ja penjré les fotos en algun lloc...