divendres, 22 de febrer de 2008

Què és un bot útil?


Centralisme, bipartidisme, crispació, especulació, hipoteca, precarietat, discriminació, canvi climàtic, impunitas, hipocresia, censura... Són alguns dels obstacles amb els quals la joventut valenciana ens trobem cada dia.

Els grans partits polítics, et demanaran el vot a canvi de dubtoses promeses que no donen resposta efectiva a cap d'estes problemàtiques.
Des del BLOC JOVE, per contra, volem fer-te una proposta diferent. Et plantegem un bot (amb B de BLOC-INICIATIVA-VERDS) per a superar els obstacles que la joventut valenciana tenim al camí. Un bot que ens farà visibles per demostrar que hi ha una altra manera d'entendre la política.

Tenim vitalitat, tenim energia, i tenim les idees clares. Per això el proper 9 de març podem fer un bot que ens permeta ubicar una veu jove, valencianista, d'esquerres i ecologista a Madrid. Amb la teua complicitat passarem per damunt del bipartidisme i el centralisme d'altres opcions, amb un bot carregat de força i útil per a la defensa dels nostres interessos.Centralismo, bipartidismo, crispación, especulación, hipoteca, precariedad, discriminación, cambio climático, hipocresía, censura... Son algunos de los obstáculos con los que la juventud valenciana nos encontramos cada día.

Los grandes partidos políticos, te pedirán el voto a cambio de dudosas promesas que no dan respuesta efectiva a ningún de estas problemáticas.
Desde el BLOC JOVE, por contra, queremos hacerte una propuesta diferente. Te planteamos un bote (con B de BLOC-INICIATIVA-VERDS) para superar los obstáculos que la juventud valenciana tenemos en el camino. Un bote que nos hará visibles por demostrar que hay otra manera de entender la política.

Tenemos vitalidad, tenemos energía, y tenemos las ideas claras. Por eso el próximo 9 de marzo podemos dar un bote que nos permita ubicar una voz joven, valencianista, de izquierdas y ecologista en Madrid. Con tu complicidad pasaremos por encima del bipartidismo y el centralismo de otras opciones, con un bote cargado de fuerza y útil para la defensa de nuestros intereses.

Pren impuls i fes un bot útil amb BLOC-INICIATIVA-VERDS!